raks-box1 raks-box1 raks-box1 raks-box1

    

 
Duże i Średnie Przedsiębiorstwa


RAKSSQL to w pełni zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Pakiet oprogramowania stworzony został dla średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Zawarte w nim moduły wspomagają zarządzanie m.in.: finansami, personelem, produkcją oraz sprzedażą. System zapewnia rejestrowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz pokazuje pełny obraz działalności operacyjnej i finansowej. Oparty został na jednej wspólnej bazie, co pozwala zintegrować informacje w obrębie całej firmy. Dane wprowadzane do systemu są natychmiast dostępne dla wszystkich uprawnionych użytkowników. Program jest w pełni zgodny z przepisami krajowymi i dostosowany do wymogów ustawodawstwa Unii Europejskiej.

RAKSSQL, dzięki modułowej budowie i elastyczności, doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności i różnorodnej strukturze organizacyjnej. Istotną jego cechą jest skalowalność, umożliwiająca łatwą rozbudowę wraz z rozwojem profilu działalności i wzrostem wymagań Użytkownika.

Technologia
RAKSSQL oparty został na nowoczesnej bazie danych SQL, która zapewnia pracę w architekturze klient-serwer. Dzięki temu system gwarantuje wysoką wydajność i stabilność oraz bezpieczeństwo danych. Oferowana aplikacja daje możliwość wyboru systemu operacyjnego serwera, a baza danych SQL znakomicie pracuje zarówno w środowisku Windows jak i Linux. We wszystkich modułach RAKSSQL obowiązują te same spójne i logiczne zasady obsługi, przez co system zapewnia wysoką ergonomię pracy użytkownika i przejrzystość obsługi całego programu.

Kompleksowa obsługa
Kierując się wieloletnim doświadczeniem w produkcji i implementacji systemów do zarządzania przedsiębiorstwem oraz doskonałą znajomością i zrozumieniem wymagań Użytkowników oferujemy kompleksową obsługę obejmującą: analizę przedwdrożeniową, wdrożenie aplikacji, szkolenie i stałą współpracę (wsparcie) w okresie eksploatacji systemu RAKSSQL. Kluczową rolę w tych procesach odgrywa profesjonalne wdrożenie oraz szkolenie użytkowników.

Analiza przedwdrożeniowa
Celem wdrożenia każdego systemu jest zwiększenie efektywności działania firmy. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie rzetelnej analizy procesów biznesowych przedsiębiorstwa. W ramach analizy przedwdrożeniowej staramy się dobrze poznać: strukturę organizacyjną firmy, obieg dokumentów i informacji, główne i pośrednie potrzeby biznesowe oraz funkcjonalne i informacyjne uwarunkowania realizacji procesów biznesowych. Gruntowne przeprowadzenie tak zdefiniowanej analizy przedwdrożeniowej pozwala na prawidłowe przygotowanie przedsiębiorstwa do: instalacji, uruchomienia i sprawnego użytkowania systemu RAKSSQL.

Wdrożenie
Nasi specjaliści, znając realia działania przedsiębiorstw, opracowali optymalną metodykę wdrożenia RAKSSQL, zapewniającą pełne wykorzystanie wszystkich możliwości dostarczonego systemu. Oferujemy Użytkownikom kompleksowe usługi wdrożeniowe, począwszy od przygotowania wdrożenia i dostarczenia wymaganego oprogramowania, poprzez usługi implementacyjne i edukacyjne, aż po serwisowe oraz niezbędne wsparcie i rozwój oprogramowania. Doświadczenie nabyte przez zespół RAKS przy pracach dla wielu zróżnicowanych przedsiębiorstw z różnych branż pozwoliło zbudować zgrany i skuteczny zespół wdrożeniowy. Nasi konsultanci i programiści posiadają szeroką, praktyczną wiedzę biznesową oraz wiedzę związaną z dostarczaną technologią.

Dla Użytkowników RAKSSQL oznacza to możliwość współpracy tylko z jednym, kompleksowym dostawcą, któremu można powierzyć odpowiedzialność za całość przedsięwzięcia i sprawność funkcjonowania tego ważnego obszaru działania firmy.

Szkolenia
Efekty każdego przedsięwzięcia wdrożeniowego zależą w głównej mierze od pracowników firmy, którzy na co dzień wykorzystują możliwości nowego oprogramowania. Właśnie im zapewniamy dedykowane wsparcie oraz profesjonalne szkolenia, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi informatycznych. Usługi szkoleniowe dotyczą przede wszystkim funkcjonalności poszczególnych modułów dostarczanych systemów. Dla firm użytkujących oferowane rozwiązania, szkolenia takie mają charakter indywidualny. Każda część szkolenia poparta jest ćwiczeniami praktycznymi z umiejętności użytkowania systemów, co zarówno znacząco zwiększa skuteczność prowadzonych szkoleń, jak też zapewnia efektywne wykorzystywanie proponowanych rozwiązań.

Stała współpraca
Nasza współpraca z każdym Użytkownikiem wdrożonego oprogramowania trwa przez cały okres funkcjonowania systemu w przedsiębiorstwie. Wyodrębniony zespół specjalistów jest do dyspozycji naszych Klientów od chwili zakończenia wdrożenia. Gwarantujemy wsparcie, które zapewnia wysoki komfort pracy z naszymi aplikacjami i daje wymierne korzyści ich Użytkownikom.

Zapewniamy stałą aktualizację oprogramowania, dostosowując je do zmieniających się warunków prawnych. Systematycznie pracujemy też nad rozwojem funkcjonalnym systemu, umożliwiając naszym Klientom warunki swobodnej rozbudowy prowadzonej działalności. Nieustannie dbamy również o to, aby nasze systemy przyczyniały się do zwiększenia na rynku konkurencyjności naszych Klientów i pomagały im osiągać wysokie zyski.

    
box2