box2
    

 
Simple ERP


Współczesny rynek stawia przed firmami wysokie wymagania. Zmieniające się czynniki gospodarcze i ekonomiczne sprawiają, że tylko wysoka efektywność wszystkich procesów i działań biznesowych może zapewnić firmie możliwość funkcjonowania i rozwoju. Zastosowanie technologii informatycznych, wspierających procesy zarządzania, posiada znaczący wpływ na efektywność firmy a wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania przynosi istotne i wymierne korzyści, przyczyniające się do osiągnięcia sukcesu rynkowego. Rozwiązaniem, które obejmując swym zakresem całość procesów gospodarczych firmy zapewnia poprzez gromadzenie, przetwarzanie a w konsekwencji dostarczanie informacji analitycznych i syntetycznych umożliwiających kadrze menedżerskiej podejmowanie szybkich i racjonalnych decyzji, jest pakiet SIMPLE.ERP.

Cechy systemu
SIMPLE.ERP jest Zintegrowanym Systemem Informatycznym zapewniającym spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym przedsiębiorstwie. Jest podstawą rozwiązań, dla szerokiej grupy firm sektora MOEP o zróżnicowanym profilu działalności, zapewniających precyzyjnie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, a dzięki pełnej zgodności z istniejącym prawodawstwem gwarantujących użytkownikom bezpieczeństwo prawne.

Istotne cechy tego systemu to otwartość i elastyczność które sa wynikiem wykorzystania do jego budowy powszechnie zaakceptowanych standardów i interfejsów. Dzięki daleko posuniętej standaryzacji system może być ponadto łatwo rozwijany - w trakcie wdrożenia wzbogacany o nowe obszary funkcjonalne.

SIMPLE.ERP obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

 • Finanse i Księgowość,
 • Majątek Trwały,
 • Obrót Towarowy,
 • Proces Produkcji,
 • Personel,
 • Zarządzanie relacjami z klientami - CRM.
   

System dzięki wykorzystaniu technologii Microsoft SQL Server oraz najnowszych narzędzi programistycznych zapewnia bezpieczeństwo danych i integrację z pakietem Microsoft Office, pozwalając na wydajną pracę w firmach o stałej lokalizacji jak i w strukturach rozproszonych. Oprócz standardowej funkcjonalności, określonej obowiązującymi przepisami, system posiada szereg rozwiązań umożliwiających planowanie, nadzór, sterowanie polityką handlową i finansową, symulację wyników, wieloprzekrojową analizę sytuacji ekonomicznej firmy. SIMPLE.ERP jest systemem otwartym, stwarza szerokie możliwości dołączania własnych rozszerzeń funkcjonalnych aplikacji. Dostępne języki tych aplikacji to TCL, Visual Basic i JAVA.

Oferowane rozwiązania to nie tylko system informatyczny, to także proces wdrożenia, który pozwala na osiągnięcie pełnych korzyści. Wdrożenia SIMPLE.ERP realizowane są zgodnie z odpowiadającą standardom europejskim metodyką, łączącą w sobie nasze wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji kilku tysięcy udanych wdrożeń ze współczesnymi wymaganiami stawianymi wdrożeniom rozwiązań informatycznych.

Zasadnicze założenia naszej metodyki prowadzenia wdrożeń to:

 • spełnienie oczekiwań Klienta,
 • dostarczanie Klientowi wymiernych korzyści,
 • zapewnienie bezpieczeństwa obu stron,
 • ukierunkowanie działań na osiągnięcie założonych wspólnych celów Klienta i SIMPLE S.A.
   

Korzyści i zalety:
Wdrożenie rozwiązań opartych na SIMPLE.ERP przynosi szereg korzyści, wśród których najważniejsze to:

 1. Wspieranie realizacji strategicznych celów firmy (zwiększenie sprzedaży, poprawa jakości obsługi klientów, redukcja zapasów magazynowych, redukcja kosztów),
 2. Usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez uporządkowanie procesów zachodzących w firmie,
 3. Bieżąca kontrola kosztów i innych parametrów działalności firmy poprzez dostęp do danych analitycznych,
 4. Usprawnienie podejmowania właściwych decyzji gospodarczych dzięki możliwości uzyskiwania analitycznej i syntetycznej prezentacji dowolnych danych strategicznych w formie wieloprzekrojowych zestawień,
 5. Skrócenie cyklu uzyskiwania należności od kontrahentów poprzez możliwość bieżącego monitorowania stanu rozliczeń i zautomatyzowanie czynności związanych z windykacją należności,
 6. Wzrost skuteczności sprzedaży przez zwiększenie i uporządkowanie wiedzy o potrzebach klientów oraz usprawnienie dostępu handlowców do tego typu informacji,
 7. Zmniejszenie kosztów utrzymania stanów magazynowych poprzez przekazywanie precyzyjnych i aktualnych informacji o stanach magazynowych, planowanym zapotrzebowaniu i zamówieniach od klientów pozwalające w efekcie obniżyć poziom zapasów,
 8. Obniżenie kosztów produkcji dzięki szczegółowemu monitoringu
  procesów produkcyjnych pozwalającemu poprawić ich efektywność,
 9. Bieżąca kontrola kosztów produkcji umożliwiająca ich obniżenie i racjonalizację poprzez szybki dostęp do bieżących danych kosztowych oraz możliwość uzyskiwania ich analitycznej i syntetycznej prezentacji,
 10. Usprawnienie procesów zarządzania kadrami,
 11. Usprawnienie obiegu informacji i dokumentów wewnątrz firmy dzięki udoskonaleniu rejestracji zdarzeń gospodarczych w systemie informatycznym,
 12. Zwiększenie efektywności pracowników (użytkowników systemu) poprzez poprawę ich organizacji pracy, oszczędność czasu koniecznego do generowania dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych (ZUS, US, itp.),
 13. Wspomaganie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością poprzez podporządkowanie działań pracowników wprowadzonym w systemie informatycznym regułom i procesom dostosowanym do norm jakości ISO.
    

kontakt