box-czytniki-produkty box-kasy-produkty box-kolektoryi-produkty box-drukarki-produkty

Drukarki kodów kreskowych i barcod

Kluczem do efektywnego działania instytucji publicznych jest szybka reakcja na zachodzące zmiany i rosnące potrzeby. Realizacja i tworzenie społeczeństwa informacyjnego nie są możliwe bez funkcjonowania jednostek administracji publicznych, bez dostarczenia urzędnikom narzędzi potrzebnych do wykonania zadania.

Odpowiedzią na te potrzeby są zintegrowane systemy informatyczne. Systemy wspierające pracę urzędników w zarządzaniu budżetem, podatkami, kadrami, gospodarowaniem mieniem, wydawaniu pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz umożliwiając komunikację obywatela z urzędem przez Internet.

Informatyzacja jednostek administracji centralnej i samorządowej jest konieczna dla sprawnego wykonywania ich statutowych zadań wobec obywateli i struktur państwa. Jedynie dzięki szerokiemu wykorzystaniu rozwiązań IT jednostki samorządowe i urzędy centralne będą w stanie efektywnie współpracować z partnerami z Unii Europejskiej, pozyskiwać i właściwie wykorzystywać środki, jakie trafiają do Polski jako członka Wspólnoty.

Razem z naszym partnerem - spółką Sygnity - wdrażamy oraz serwisujemy program do ewidencji ludności - SELWIN oraz program do obsługi Urzedu Stanu Cywilnego - USCWIN