Nagrody i odznaczenia

Drukuj PDF

P  R  O  J  E  K  T
ODZNAKI  HONOROWEJ STOWARZYSZENIA
 „ SOLIDARNI w PARTNERSTWIE”

1. OPIS  TECHNICZNY  ODZNAKI

Odznaka honorowa to owal o średnicy 36 mm ( trzydzieści sześć milimetrów ) i grubości 3 mm ( trzy milimetry ). Wykonana z brązu techniką tłoczenia. Na awersie znajduje się logo Stowarzyszenia o średnicy 24 mm ( dwadzieścia cztery milimetry ). W odległości 1 mm ( jeden milimetr ) od krawędzi odznaki i 1 mm ( jeden milimetr ) od logo Stowarzyszenia znajduje się owalnie wpisany napis treści: TEN  KTO  PRACUJE  DLA INNYCH - ŻYJE  WIECZNIE. Napis rozpoczyna się i kończy jedną kropką usytuowaną po środku w dole odznaki. Na rewersie znajduje się napis: ZA ZASŁUGI  DLA STOWARZYSZENIA „SOLIDARNI w PARTNERSTWIE”

Napis wpisany następująco:

człon pierwszy - ZA  ZASŁUGI,
człon drugi - DLA STOWARZYSZENIA,
człon trzeci - „ SOLIDARNI w PARTNERSTWIE”

Człony pisane jeden nad drugim, symetrycznie w owalu, w jego centralnej części.W dolnej części rewersu pod napisem ZA ZASŁUGI DLA STOWARZYSZENIA „SOLIDARNI w PARTNERSTWIE” w odległości 1 mm ( jeden milimetr ) od krawędzi odznaki znajduje się napis: ROK  ZAŁOŻENIA  2006. Napis wpisany owalnie, rozpoczyna i kończy się kropkami. Odznaka posiada wstęgę łączoną z owalem obręczą o przekroju koła , średnicy 1 mm ( jeden milimetr ) i gładkiej strukturze, średnicy wewnętrznej 10 mm ( dziesięć milimetrów ), łączenie odznaki z obręczą następuje za pomocą zawiesia zamkniętego.

2. OPIS  TECHNICZNY  WSTĘ˜GI

Wstęga posiada trzy kolory: tło koloru zielonego ( zieleń naturalna ), po środku wstęgi znajduje się pasek wzdłużny o szerokości 10 mm ( dziesięć  milimetrów ) koloru żółtego, po środku paska wzdłużnego koloru żółtego znajduje się pasek koloru czarnego o szerokości 2 mm ( dwa milimetry ). Wstęga o szerokości 30 mm ( trzydzieści milimetrów ) i długości ze zwieńczeniem 65 mm ( sześćdziesiąt pięć milimetrów ).

3. USTANOWIENIE

Odznakę honorową ustanawia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” tj.: Rozdział II - Cele Stowarzyszenia i Metody Działania, paragraf 8 ust. 1 i 2.
( Ust. 1 - Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.  Ust. 2 - Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania ). Ustanowienie następuje w formie uchwały i wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

4. NADAWANIE

Propozycję nadania odznaki honorowej zgłasza Zarząd Stowarzyszenia  na Walnym Zebraniu w formie pisemnej ( Uchwała Zarządu ). Nadanie odznaki honorowej przez
Walne Zebranie następuje w  formie uchwały  Walnego Zebrania i wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

5. WRĘ˜CZENIE

Wręczenia odznaki honorowej można dokonać w trakcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia (również na tym samym na którym zostaje nadana ) lub w trakcie uroczystości o charakterze  państwowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Wręczenia odznaki honorowej dokonują: Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Wiceprezesi lub osoba wyznaczona przez Zarząd Stowarzyszenia. W ceremonii wręczenia mogą asystować osoby zaproszone do asysty przez uprawnionego wręczającego.


Opracował/Drukował

I. ĆWIEK/I. ĆWIEK

ZAŁĄCZNIKI:

1. Projekt graficzny odznaki.

2. Certyfikat

 

Zmieniony: Czwartek, 25 Luty 2010 22:41  

Informacje o plikach cookies

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Czytaj więcej...

Godziny Otwarcia

Złóż wniosek

FACEBOOK

TURISA

WIEJSKIE BABKI

Szukaj

Ważne linki

logowanie

archiwum


On line

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości