Aby usun±ć plik należy zaznaczyć znajduj±ce się przy nim pole 'checkbox' a następnie wcisn±ć przycisk 'usuń'. Na raz można usun±ć jeden lub więcej plików

Lp. Nazwa pliku Zaznacz