ZARZˇ„D DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE

62-500 Konin ul. ¦więtojań„ska 20 D
Tel. fax. +48 63 243 02 80       email: zdp@zdp.konin.pl

NIP 665 23 08 856           Regon 311060783

 

Dyrektor Antoni B±k a_bak@zdp.konin.pl  tel. wew. 20

Sekretariat sekretariat@zdp.konin.pl tel. wew. 20

Księgowo¶ć‡  ksiegowosc@zdp.konin.pl tel. wew. 24

Kierownik dział‚u utrzymania
i remontów 
jerzywojciechowski@zdp.konin.pl tel. wew. 22

Zamówienia Publiczne przetargi@zdp.konin.pl tel. wew. 28

Gospodarka Nieruchomo¶ciami nieruchomosci@zdp.konin.pl tel. wew. 36

Sekcja Zarz±…dzania Drogami tel. wew. 32

Sekcja Ewidencji Dróg tel. wew. 30