• b5

Sprzedaż drewna Wilczyn-Kownaty 13.02.2018 r.

Konin, 13 luty 2018 r.

ZDP-UD – 2230-3/2018

OGŁOSZENIE

o sprzedaży drewna

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuje, że posiada w sprzedaży drzewaw ilości 143 sztuki z gatunku jesion wyniosły i 4 sztuki drzewa z gatunku klon pospolity rosnące wzdłuż drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn – Kownaty.

Na podstawie danych z „Tablic miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących” oszacowano wartość szacunkową grubizny w/wym. drzew.

Miąższość grubizny ogółem:

a) stos I – (drzewo od nr 1 do 18) – cena wywoławcza 2 846,50 zł, w tym:

1) drewno wielkowymiarowe – 17,42 m3 – 2 365,41 zł

2) drewno stosowe użytkowe – 11,61 m3 – 481,09 zł

b) stos II – (drzewo od nr 19 do 36) – cena wywoławcza – 2 989,10 zł , w tym:

1) drewno wielkowymiarowe – 18,29 m3 – 2 483,56 zł

2) drewno stosowe użytkowe – 12,20 m3 – 505,54 zł

c) stos III – (drzewo od nr 37 do 56) – cena wywoławcza – 3 209,29 zł , w tym

a) drewno wielkowymiarowe – 19,64 m3 – 2 666,87 zł

b) drewno stosowe użytkowe – 13,09 m3 – 542,42 zł

d) stos IV – (drzewo od nr 57 do 74) – cena wywoławcza – 3 039,47 zł , w tym

a) drewno wielkowymiarowe –18,60 m3 – 2 525,65 zł

b) drewno stosowe użytkowe – 12,40 m3 – 513,82 zł

e) stos V – (drzewo od nr 75 do 92) – cena wywoławcza – 3 122,81 zł , w tym

a) drewno wielkowymiarowe – 19,11 m3 – 2 594,90 zł

b) drewno stosowe użytkowe – 12,74 m3 – 527,91 zł

f) stos VI - (drzewo od nr 93 do 110) – cena wywoławcza – 3 608,15 zł , w tym

a) drewno wielkowymiarowe – 22,08 m3 – 2 998,19 zł

b) drewno stosowe użytkowe – 14,72 m3 – 609,96 zł

g) stos VII – (drzewo od nr 111 do 128) – cena wywoławcza – 3 327,35 zł , w tym

a) drewno wielkowymiarowe – 20,36 m3 – 2 764,63 zł

b) drewno stosowe użytkowe – 13,58 m3 – 562,72 zł

h) stos VIII – (drzewo od nr 129 do 147) – cena wywoławcza – 3 638,92 zł , w tym

a) drewno wielkowymiarowe – 22,27 m3 – 3 023,99 zł

b) drewno stosowe użytkowe – 14,84 m3 – 614,93 zł

Ofertę (na załączonym druku) wraz z podaniem ceny należy składać w terminie do dnia 21.02.2018 r. godz. 8:00 w siedzibie Zarządu tj. ul. Świętojańska 20d, 62 – 500 Konin, pok. nr 1.

Otwarcie ofert w dniu 21.02.2018 r. o godz. 8:15

Cena w złożonej ofercie nie może być niższa od ceny określonej do sprzedaży.

Kryterium wybory oferty – najwyższa cena dla każdego stosu. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert, które są jednocześnie ofertami najwyższymi, zostanie przeprowadzona licytacja w dniu 22.02.2018 r., godz. 13:00.

Koszt załadunki i transportu zakupionego drewna z miejsca przechowywana należy do Kupującego.

Po wyborze oferty z Kupującym zostanie zawarta umowa w ciągu 3 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty. Po podpisaniu umowy Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w Banku Pocztowym S.A. Nr 64 1320 1016 2790 0004 2000 0001 w terminie 5 dni (o od daty otrzymania rachunku wystawionego przez Sprzedającego.

Oferent powinien uwzględnić sukcesywny odbiór ściętego drewna z miejsca wycinki wraz
z uporządkowaniem terenu, jednak nie później niż do 05.03.2018 r.

W przypadku niedokonania zapłaty za zarezerwowany stos w terminie 5 dni od dnia wystawienia rachunku – stos ten uznaje się za wolny, który podlega dalszej sprzedaży.

 

DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE

FORMULARZ CENOWY

MAPA LOKALIZACJI DREWNA

WZÓR UMOWY


logo3