• b4

26/2017 Informacja z otwarcia ofert "Zimowe utrzymanie dróg ..."

 Konin, 12.12.2017 r.
ZDP-NZ-3302-26/2017

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego w okresie I-IV 2018 r.”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:
- kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1.072.806,00 zł brutto,
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

 Część 1 (Rejon I)

Numer
  oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto
  (w zł) za jednokrotne
  wykonanie zadania
  (wyjazd)

Termin
  wykonania
  zamówienia
  publicznego

Warunki
  płatności

Czas
  reakcji
  (w min.)

8

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 21
  62-540 Kleczew

12.650,00 zł

30.04.2018 r.

zgodnie z SIWZ

40 min.

Część 2 (Rejon II)

Numer
  oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto
  (w zł) za jednokrotne
  wykonanie zadania
  (wyjazd)

Termin
  wykonania
  zamówienia
  publicznego

Warunki
  płatności

Czas
  reakcji
  (w min.)

3

Zakład Gospodarki Komunalnej  
  Sp. z o.o.

ul. Spokojna 10
  62-561 Ślesin

8.380,00 zł

30.04.2018 r.

zgodnie z SIWZ

40 min.

Część 3 (Rejon III)

Numer
  oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto
  (w zł) za jednokrotne
  wykonanie zadania
  (wyjazd)

Termin
  wykonania
  zamówienia
  publicznego

Warunki
  płatności

Czas
  reakcji
  (w min.)

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki   Komunalnej Spółka z o.o. w Wierzbinku

Wierzbinek 65
  62-619 Sadlno

4.000,00 zł

30.04.2018 r.

zgodnie z SIWZ

20 min.

Część 4 (Rejon IV)

Numer
  oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto
  (w zł) za jednokrotne
  wykonanie zadania
  (wyjazd)

Termin
  wykonania
  zamówienia
  publicznego

Warunki
  płatności

Czas
  reakcji
  (w min.)

7

Przedsiębiorstwo Usług   Komunalnych
  Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 39

62-610 Sompolno

6.400,00 zł

. 30.04.2018 r.

zgodnie z SIWZ

40 min.

Część 5 (Rejon V)

Numer
  oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto
  (w zł) za jednokrotne
  wykonanie zadania
  (wyjazd)

Termin
  wykonania
  zamówienia
  publicznego

Warunki
  płatności

Czas
  reakcji
  (w min.)

2

Zakład Robót Inżynieryjnych   inż. Stanisław Dropiński

ul. Królowej Marysieńki 12
  62-510 Konin

4.536,00 zł

30.04.2018 r.

zgodnie z SIWZ

60 min.

Część 6 (Rejon VI)

Numer
  oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto
  (w zł) za jednokrotne
  wykonanie zadania
  (wyjazd)

Termin
  wykonania
  zamówienia
  publicznego

Warunki
  płatności

Czas
  reakcji
  (w min.)

5

JARO Roman Jaroszewski

ul. Główna 64A,
  62-513 Krzymów

3.024,00 zł

30.04.2018 r.

zgodnie z SIWZ

40 min.

Część 7 (Rejon VII)

Numer
  oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto
  (w zł) za jednokrotne
  wykonanie zadania
  (wyjazd)

Termin
  wykonania
  zamówienia
  publicznego

Warunki
  płatności

Czas
  reakcji
  (w min.)

6

Przedsiębiorstwo Robót   Drogowych Słupca Sp. z o.o.

spółka komandytowa

Słomczyce 23
  62-420 Strzałkowo

6.480,00 zł

30.04.2018 r.

zgodnie z SIWZ

30 min.

9

Przedsiębiorstwo Usługowo-   Handlowe Trans Gaj s.c.

ul. Zagórowska 16

62-500 Konin

2.726,01 zł

30.04.2018 r.

zgodnie z SIWZ

30 min.

Część 8 (Rejon VIII)

Numer
  oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto
  (w zł) za jednokrotne
  wykonanie zadania
  (wyjazd)

Termin
  wykonania
  zamówienia
  publicznego

Warunki
  płatności

Czas
  reakcji
  (w min.)

4

Zakład Handlu i Usług ROLMET

Mieczysław Durkiewicz

62-574 Grochowy 10

14.904,00 zł

30.04.2018 r.

zgodnie z SIWZ

20 min.

6

Przedsiębiorstwo Robót   Drogowych Słupca Sp. z o.o.

spółka komandytowa

Słomczyce 23
  62-420 Strzałkowo

17.582,40 zł

30.04.2018 r.

zgodnie z SIWZ

30 min.

Część 9 (Rejon IX)

Numer
  oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto
  (w zł) za jednokrotne
  wykonanie zadania
  (wyjazd)

Termin
  wykonania
  zamówienia
  publicznego

Warunki
  płatności

Czas
  reakcji
  (w min.)

2

Zakład Robót Inżynieryjnych   inż. Stanisław Dropiński

ul. Królowej Marysieńki 12
  62-510 Konin

12.582,00 zł

30.04.2018 r.

zgodnie z SIWZ

60 min.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem oświadczenia załączonym do niniejszej informacji.

 

DO POBRANIA :

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

 


logo3