• b4

30/2018 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 07.12.2018 r.

ZDP-NZ-3302-30/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Konińskiego
w okresie I-IV 2019 r.”

            Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 949.500,00 zł brutto, w tym:

Część 1 – 166.980,00 zł brutto

Część 2 – 115.200,00 zł brutto

Część 3 – 49.200,00 zł brutto

Część 4 – 90.000,00 zł brutto

Część 5 – 55.200,00 zł brutto

Część 6 – 42.120,00 zł brutto

Część 7 – 74.400,00 zł brutto

Część 8 – 201.600,00 zł brutto

Część 9 – 154.800,00 zł brutto

  1. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności:

Część 1 (Rejon I)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

brak ofert

Część 2 (Rejon II)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

brak ofert

Część 3 (Rejon III)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wierzbinku

Wierzbinek 65,
62-619 Sadlno

4.800,00 zł

57.600,00 zł

do 15.04.2019 r.

zgodnie z SIWZ

30 minut

Część 4 (Rejon IV)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

brak ofert

 

Część 5 (Rejon V)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

4

Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński

ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin

5.097,60 zł

61.171,20 zł

do 15.04.2019 r.

zgodnie z SIWZ

75 minut

Część 6 (Rejon VI)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

3

JARO Roman Jaroszewski

ul. Główna 64A,
62-513 Krzymów

3.510,00 zł

42.120,00 zł

do 15.04.2019 r.

zgodnie z SIWZ

30 minut

 

Część 7 (Rejon VII)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

1

Zakład Handlu i Usług ROLMET Mieczysław Durkiewicz

62-574 Grochowy 10

7.200,00 zł

86.400,00 zł

do 15.04.2019 r.

zgodnie z SIWZ

30 minut

Część 8 (Rejon VIII)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

1

Zakład Handlu i Usług ROLMET Mieczysław Durkiewicz

62-574 Grochowy 10

18.800,00 zł

225.600,00 zł

do 15.04.2019 r.

zgodnie z SIWZ

30 minut

Część 9 (Rejon IX)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (w zł) za jednokrotne wykonanie zadania (wyjazd)

Szacunkowa wartość brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia publicznego

Warunki płatności

Czas reakcji

(w min.)

4

Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński

ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin

13.068,00 zł

156.816,00

do 15.04.2019 r.

zgodnie z SIWZ

75 minut

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem oświadczenia załączonym do niniejszej informacji.

DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ


logo3