• b4

12/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 23.08.2019 r.

ZDP-NZ-3302-12/2019

 

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin - Rudzica

11/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 23.08.2019 r.

ZDP-NZ-3302-11/2019

 

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 – Różopole – Licheń Stary – Wola Podłężna – DW 266, na odcinku łączącym miejscowości
Różopole – Piotrkowice

12/2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin - Rudzica

Konin, 09.08.2019 r.

ZDP-NZ-3302-12/2019 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin - Rudzica”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

DO POBRANIA:

TREŚĆ WYJAŚNIEŃ

ZAŁĄCZNIKI DO WYJAŚNIEŃ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konin, 01.08.2019 r.

ZDP-NZ-3302-12/2019

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ – Przedmiary robót (aktualne przedmiary robót załączono poniżej). Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert.

DO POBRANIA:

AKTUALNE PRZEDMIARY ROBÓT (Załącznik nr 9 – Przedmiary robót)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

W związku ze zmianą treści SIWZ, Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, ulega przedłużeniu do dnia 16.08.2019 r. do godziny 09:45. Otwarcie ofert nastąpi 16.08.2019 r., o godz. 10:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

10/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 15.07.2019 r.

ZDP-NZ-3302-10/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szerokości 1,0m w ramach projektu „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody”

11/2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole - Piotrkowice

Konin, 09.08.2019 r.

ZDP-NZ-3302-11/2019 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 – Różopole – Licheń Stary – Wola Podłężna – DW 266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole – Piotrkowice”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

TREŚĆ WYJAŚNIEŃ

ZAŁĄCZNIKI DO WYJAŚNIEŃ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konin, 01.08.2019 r.

ZDP-NZ-3302-11/2019

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ – Przedmiary robót (aktualne przedmiary robót załączono poniżej). Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert.

DO POBRANIA:

AKTUALNE PRZEDMIARY ROBÓT (Załącznik nr 9 – Przedmiary robót)

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

W związku ze zmianą treści SIWZ, Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, ulega przedłużeniu do dnia 16.08.2019 r. do godziny 09:45. Otwarcie ofert nastąpi 16.08.2019 r., o godz. 10:00. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

09/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 15.07.2019 r.

ZDP-NZ-3302-09/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Budowa kanalizacji deszczowej na długości ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P


logo3