• b4

03/2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 3176P Zygmuntowo-Świętne - etap IV

Konin, 13.04.2018 r.

ZDP-NZ-3302-03/2018

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – Przedmiary robót (aktualny przedmiar robót załączono poniżej).

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert.

DO POBRANIA:

AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT (Załącznik nr 7 – Przedmiary robót)

W związku ze zmianą treści SIWZ, Zamawiający informuje że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, ulega przedłużeniu do dnia 19.04.2018 r. do godziny 09:45. Otwarcie ofert nastąpi 19.04.2018 r., o godz. 10:00. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

02/2018 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 07.03.2018 r.

ZDP-NZ-3302-02/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Remonty dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal”

25/2017 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 07.12.2017

ZDP-NZ-3302-25/2017

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Sławsk
w ciągu drogi powiatowej nr 3234P Węglew-Sławsk

24/2017 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 07.12.2017 r.

ZDP-NZ-3302-24/2017

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów-Kuźnica


logo3