• b4

15/2017 Przebudowa drogi powiatowej nr 3185P w m. Góry

Konin, 28.07.2017 r.

ZDP-NZ-3302-15/2017

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ

dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 3185P w m. Góry

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


logo3