• b4

08/2017 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 21.04.2017 r.

ZDP-NZ-3302-08/2017

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR 2 w 2017 roku na terenie Powiatu Konińskiego”

05/2017 Przebudowa ulicy Toruńskiej w Licheniu Starym

Konin, 07.03.2017 r.

ZDP- NZ-3302-05/2017

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ

dot. Przebudowa ulicy Toruńskiej w Licheniu Starym

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


logo3