• b4

04/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 13.06.2019 r.

ZDP-NZ-3302-04/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu
KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2019 roku – etap III

02/2019 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 20.03.2019 r.

ZDP-NZ-3302-02/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy
w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów-Kuźnica

03/2019 Informacja z otwarcia ofert

.

Konin, dnia 02.04.2019
ZDP-NZ-3302-03/2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu
KR 2 na terenie Powiatu Konińskiego w 2019 roku – etap II


logo3