• b4

06/2018 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 18.05.2018 r.

ZDP-NZ-3302-06/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Remonty dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal”
(drogi powiatowe nr: 3097P, 3236P)

04/2018 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 14.05.2018 r.

ZDP-NZ-3302-04/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Remonty dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal”
(drogi powiatowe nr: 3211P, 3188P, 3202P, 3197P)

05/2018 Informacja z otwarcia ofert

Konin, 16.05.2018 r.

ZDP-NZ-3302-05/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Remonty dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal”
(drogi powiatowe nr: 3221P, 3241P, 3252P)

04/2018 Remonty dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno "Slurry seal" (drogi powiatowe nr: 3211P, 3188P, 3202P, 3197P)

Konin, 10.05.2018 r.

ZDP-NZ-3302-04/2018

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ

dot. Remonty dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno “Slurry seal” (drogi powiatowe nr: 3211P, 3188P, 3202P, 3197P)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


logo3